Input string was not in a correct format. treeInput string was not in a correct format. tree

תיעוד ניספים בני משפחות תושבי העיר

פלקי אברהם

  • נפטרה ב 1942
קורות חיים

אברהם פלקי הייתה בת 8 במותה.

Main Image