אודות המרכז

דבר יו"ר המרכז
משה פלדמר, יו

תושבים יקרים,

המרכז העירוני לתיעוד, לחקר ולהנצחת השואה שם לו למטרה לתעד ולחקור את מורשת השואה תוך מתן דגש לסיפורם האישי של הניצולים תושבי העיר.

פעילויות המרכז כוללות אירועי הנצחה וזיכרון, תיעוד סיפורם האישי של הניצולים והכנסתם לאתר האינטרנט של המרכז. חיזוק הקשר בין דור הניצולים ובני הנוער הוא יעד חינוכי חשוב ביותר למען השתתת הזיכרון הלאומי והקולקטיבי.

המרכז רואה חשיבות בציווי "לזכור ולא לשכוח" וזאת בין היתר ביזום פרויקט "רחובות מעידים" וכן הפקת כתבי עת בהם בני הדור השני מספרים את זיכרונות משפחתם בתקופת השואה. הדאגה לרווחתם של הניצולים לצד ארגון עצרות זיכרון וימי לימוד לדור הצעיר, יסייעו לשמר את זיכרון השואה לדורות הבאים.

משה פלדמר, חבר מועצת העיר
ויו"ר המרכז העירוני לתיעוד, לחקר ולהנצחת השואה