פעילויות המרכז

תיעוד עדויות ניצולי השואה

מטרות 

 • תיעוד ניצולי שואה תושבי העיר. 
 • בניית מערכי לימוד הנושא בקרב בני הנוער.  
 • מרכז הנצחה לניספים.  

 

דרכי פעולה

 • איסוף שמות ניצולים 
 • הקמת אתר אינטרנט בשיתוף תלמידי בית הספר שיתעדו ניצולי שואה בבתיהם. 
 • איתור ניצולים שמוענינים למסור עדות בוידיאו. 
 • תיעוד בהקלטה וצילום הראיון.
 • עריכה ו"הפצה" במרכז הנצחה.  

 

שלבים בביצוע פרויקט תיעוד הניצולים 

 • הכנת ערכות פניה ומשלוחה ל-2,000 ניצולי שואה תושבי פ"ת.  
 • כנס 300 תלמידים ובו הדרכה מקצועית והסברת היעדים.  
 • כל זוג תלמידים יגיע לכל ניצול לביתו ויתעד את סיפורו.  
 • קליטת המידע והקלדתו לתוך מאגרי המידע ע"י בנות שירות.  
 • עדכון ובקרת המידע ע"י חברת "תבונה".