Input string was not in a correct format. treeInput string was not in a correct format. tree

תיעוד ניספים בני משפחות תושבי העיר

זיגפריד אברהם

  • נולד ב 1884
  • נפטר גרמניה ב 1942
קורות חיים

לזיגפריד היתה חנות לבגדי גברים. הוא היה סבו של גדעון ברמר מצד אמו.

Main Image