Input string was not in a correct format. treeInput string was not in a correct format. tree

תיעוד ניספים בני משפחות תושבי העיר

אסתר - מלכה נות אברהם

  • בת דב
  • נולדה ב 1895
  • נפטרה ב 1944
קורות חיים

אסתר מלכה בת דב.

Main Image