Input string was not in a correct format. treeInput string was not in a correct format. tree

תיעוד ניספים בני משפחות תושבי העיר

חיה שרה וולף אברהם

  • בת מושק וזאב
  • נולדה ב 1912
  • נפטרה ב 1944
קורות חיים

אברהם חיה שרה, בת זאב בן דוד ורחל לבית וולף. היתה נשואה לאדולף אברהם, היו להם שני ילדים אחד בשם מנדלה ושמו של השני לא ידוע. עבדה בחנות לשטיחים פרסיים.

כל המשפחה נספתה באושוויץ.

Main Image