Input string was not in a correct format. treeInput string was not in a correct format. tree

תיעוד ניספים בני משפחות תושבי העיר

ברוך אברמוביץ

  • בן ריקלה וגרשון
  • נולד ב 1844
  • נפטר נרצח בבית סוחר אשמיאנה ב 1941
קורות חיים

ברוך בן ריקלה לבית בוגדנובסקי וגרשון, היה רוקח בעל בית מרקחת. היה פעיל בקהילה היהודית והכללית באולשאן.

Main Image