Input string was not in a correct format. treeInput string was not in a correct format. tree

תיעוד ניספים בני משפחות תושבי העיר

גוטל קוזלובסקי אברמוביץ

  • נולדה ב 1892
  • נפטרה ב 1942
קורות חיים

גוטל בת חיה-גרוניה ויצחק קוזלובסקי היתה נצר למשפחת רבנים. היתה עקרת בית.

Main Image