אודות המרכז

דבר ראש מינהל תרבות
איתי שונשיין, ראש מינהל תרבות בעיריית פתח תקוה

תושבים יקרים,

המרכז העירוני לתיעוד, לחקר ולהנצחת השואה פועל מזה שנים במסגרת מינהל התרבות - אגף התרבות.

עם הקמתו, הציב לעצמו המרכז העירוני מספר מטרות הכוללות: תיעוד עדויות ניצולי שואה תושבי פתח תקוה, בניית מרכז למפגש והתכנסות אשר ישמש את ניצולי השואה ואת ארגוני הקהילות שחרבו בשואה ופועלים להנצחת זיכרם, הגברת המודעות לזיכרון השואה בקרב הציבור בכלל והדור הצעיר בפרט, וחשיפתם לגבורה שהביאה לתקומת עם ישראל.

במהלך הקדנציה האחרונה בתמיכתו של ראש העיר, איציק ברוורמן, הורחבה פעילות המרכז ונוספו מספר תחומי עיסוק ואירועים המופיעים בעלון זה.

עו"ד איתי שונשיין,
סגן ראש העיר וראש מינהל תרבות